Seiko NH35A SII in a Vostok Jurgis Kairys Watch

Seiko NH35A SII in a Vostok Jurgis Kairys Watch